tajemniczość

41 tekstów – auto­rem jest ta­jem­niczość.

Kiedy płaczę - przytulasz
Kiedy jes­tem smut­na - pocieszasz
Kiedy Cie pot­rze­buje - jesteś
Kiedy myślę jak wa­riat­ka - wy­bijasz mi to z głowy
Zaw­sze kiedy Cie pot­rze­buję jes­teś i trwasz całą wieczność

in­spi­ration by K. 

myśl • 9 lipca 2012, 16:28

Trud­no przes­tać kochać na roz­kaz, sko­ro się kocha 

myśl • 29 maja 2012, 19:53

W każdej krop­li deszczu jest za­war­ty sens ludzkiego życia.... 

myśl • 7 maja 2012, 20:12

Blis­kość to nie tyl­ko na­miętne po­całun­ki. Blis­kość to pożąda­nie - to coś więcej niż tyl­ko spoj­rze­nie na drugą osobę. To ma­gia by­cia z kimś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2012, 20:46

Two­je mil­cze­nie oz­nacza więcej, niż ty­siąc najróżniej­szych słów.

in­spi­ration by M. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2012, 16:34

Wszys­cy po­pełniamy błędy, ale liczy się tyl­ko to czy pot­ra­fimy je naprawić.... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 marca 2012, 21:16

Jut­ro nie umiera nigdy

* usłyszane 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 marca 2012, 22:15

Roz­mo­wa to część dob­rej przyjaźni 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 marca 2012, 14:41

Strach przed śmier­cią jest większy niż sa­ma śmierć.... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 marca 2012, 20:04

Za­bawa w miłość kończy się bliz­na­mi, których nie da się usunąć... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 marca 2012, 21:41

tajemniczość

tajemniczość

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność